1. UNC, kullanıcıların ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizliliğini korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla; bireysel / kurumsal bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; UNC ve UNC’ye bağlı tüm siteler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

 2. UNC ve UNC’ye bağlı, siteleri ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı veya ÜYE tarafından kabul edilmiş addolunur. UNC, kendisine bağlı internet sitelerinde <iletişim> başlıklı sayfada belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri beslemeler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir.

 1. UNC, Kullanıcılar tarafından UNC ve UNC’ ye bağlı web siteleri üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. UNC, e.posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. UNC, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. UNC, kendisine iletilen bireysel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

 1. UNC ve UNC’ ye bağlı web sitelerinde olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, UNC, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, UNC tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. UNC’ nin Türk Hukuku’na bağlı 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

 1. UNC, websitesi üzerinden başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. UNC, Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. UNC, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

 1. Kullanıcıya / Üye’ye ait isim, eposta adresi gibi bilgiler kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. UNC, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini UNC’ nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. UNC, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

  1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

  2. UNC’ nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

  3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

  4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 1. UNC, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

 1. UNC’nin isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı, ve site içindeki tüm döküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. UNC tarafından paylaşılan içeriklerin telif hakları UNC’ye aittir. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir döküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

 1. UNC, kullanıcıların UNC ve UNC’ye bağlı internet sitelerindeki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, sitenin kullanımı hakkındaki bilgileri IP verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

 1. Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, UNC ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

 1. UNC, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda UNC ve UNC’ye bağlı internet sitesinde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. UNC’nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

 1. Kullanıcı dilerse kişisel verilerinin toplanması ve kullanılmasına ilişkin ayarı site üzerinde her zaman değiştirebilir veya sonlandırabilir.

 1. Sözleşme ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak olan yetkili mahkeme İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra daireleridir. Uyuşmazlık çözümünde Türk Hukuku geçerlidir.

Free WordPress Themes, Free Android Games